Pagrindinės sąvokos 

 • Elektroninė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www. tavopotencialas.lt. 
 • Pardavėjas – parduodantis prekes, seminarus, prenumeratas ir paslaugas asmuo. 
 • Pirkėjas – asmuo, kuris įsigyja arba užsisako prekių, paslaugų, seminarų ar prenumeratų www. tavopotencialas.lt. 
 • Asmens duomenys – Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia užsakydamas prekes, paslaugas, seminarus, prenumeratas www. tavopotencialas.lt, ir Pirkėjo įsigytų prekių, paslaugų, seminarų, prenumeratų istorija, jei tokiems duomenims tvarkyti taikomi Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos įstatymo reikalavimai. 
 • Taisyklės – www. tavopotencialas.lt naudojimosi taisyklės. 
 • Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis. 
 • Fizinė prekė – prekės, kurios yra daiktai, aksesuarai. 

Bendrosios sąlygos 

 • Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi www. tavopotencialas.lt sąlygas. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  
 • Pirkėjas, pateikdamas užsakymą www. tavopotencialas.lt, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių, seminarų, prenumeratų ar paslaugų užsakymo www. tavopotencialas.lt, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ar su jomis nesutinka. 
 • Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už www. tavopotencialas.lt užsakytų prekių, seminarų, prenumeratų, paslaugų pardavimą ir įsigytų prekių, seminarų, prenumeratų, paslaugų tinkamą pristatymą ir kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą. 
 • Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant www.tavopotencialas.lt, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieną kartą apsiperkant. 

Įrašai svetainėje 

 • Šioje svetainėje yra talpinami įrašai, nuomonės, įžvalgos, kurios yra svetainės autorės intelektinė nuosavybė. 
 • Svetainėje jums yra suteikta galimybė palikti atsiliepimus. Jūsų pateikiamuose atsiliepimuose negali būti: 
 • necenzūrinės leksikos 
 • įžeidžiančių komentarų 
 • tautinę, rasinę, religinę ir kitą neapykantą skatinančių komentarų 
 • grasinančių komentarų 
 • reklamos. 

Intelektinės nuosavybės teisės 

 • Visas turinys, įtrauktas į www.tavopotencialas.lt, įskaitant, bet neapsiribojant  produktais, vaizdais, nuotraukomis, prekių ženklais, muzika, garsais, vaizdo įrašais, dokumentais, piešiniais, skaičiais, logotipais, meniu, tinklalapiais, grafika, spalvomis, schemomis, dizainu, yra www.tavopotencialas.lt ar trečiųjų šalių nuosavybė. Jūs negalite atgaminti, skelbti, platinti, rodyti, modifikuoti, kurti išvestinių darbų iš Svetainės turinio ar jo dalies be išankstinio, aiškaus, raštiško www.tavopotencialas.lt sutikimo. 
 • www.tavopotencialas.lt turi išimtinę teisę savo nuožiūra leisti ar uždrausti bet kokį atgaminimą, skelbimą, platinimą, rodymą, modifikavimą, išvestinių kūrinių kūrimą ar naudojimą bet kokiu būdu, visiškai ar iš dalies, turinį. 

Prekių, paslaugų, seminarų ir prenumeratų teikimo sąlygos 

 • Norėdamas užsisakyti fizinių prekių iš www.tavopotencialas.lt, Pirkėjas turi išsirinkti pageidaujamą prekę, įdėti ją į krepšelį ir spausti mygtuką „Pirkti“ bei nurodyti PIRKĖJO DUOMENIS (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pristatymo adresą adresą -PERKANT PREKES). Privalomi nurodyti duomenys yra būtini Pardavėjui, kad galėtų tinkamai vykdyti Pirkėjo užsakymą. Nepateikęs privalomų nurodyti duomenų, Pirkėjas negalės užsisakyti prekių. Prieš patvirtinant užsakymą turi įsitikinti, kad pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. 
 • Prekių, paslaugų, seminarų, prenumeratų pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo tos akimirkos, kai Pirkėjas savo elektroninio pašto adresu, nurodytu pirkimo eigoje, gauna pranešimą apie sėkmingai pateiktą užsakymą. 
 • Užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento. 
 • Pirkėjui, blogai nurodžius pristatymo adresą ar nusprendus vienašališkai nutraukti fizinių prekių pirkimo ir pardavimo teikimo sutartį nepaisant to, kad Pardavėjas jau pradėjo ją vykdyti, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui protingas išlaidas, kurias Pardavėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento. Tame tarpe ir prekių pristatymo kaštus. 
 • Pirkėjui, blogai nurodžius reikalingus duomenis užsakymui įvykdyti ar pristatyti (paslaugoms, seminarams, prenumeratoms) arba nusprendus vienašališkai nutraukti paslaugų, seminarų, prenumeratų pirkimo ir pardavimo teikimo sutartį nepaisant to, kad Pardavėjas jau pradėjo ją vykdyti, sumokėti pinigai nėra grąžinami. 
 • Užsakant paslaugas, prenumeratas pirkėjas pateikia reikiamus duomenis, pagal kuriuos ir bus atliekama analizė. Pardavėjas neatsako už pateiktus rezultatus, esant klaidingiems duomenims. Analizė nebus teikiama iš naujo. 

Prieinamumas ir atsakomybė 

 • Nors dedame visas paslaugas, kad www.tavopotencialas.lt būtų prieinama 24/7, mes neprisiimame atsakomybės, jei dėl techninių priežasčių bus negalima užtikrinti nepertraukiamo Svetainės prieinamumo. 
 • Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo el. parduotuvėje esančias nuorodas. 
   
   

Teisės ir pareigos 

Paslaugų, prekių, prenumeratų, seminarų teikėjas įsipareigoja: 

 • Teikti klientui užsakyme nustatytas paslaugas, prenumeratas, seminarus ar prekes; 
 • Pradėti paslaugos, prenumeratos, seminaro, prekės teikimą po apmokėjimo pagal užsakovo pateiktą užsakymą; 
 • Paslaugos, seminaro, prenumeratos ar prekės teikimo laikotarpiu konsultuoti užsakovą atitinkamos paslaugos, seminaro, prenumeratos ar prekės teikimo klausimais. 
 • Jei Pirkėjas bando pakenkti www.tavopotencialas.lt darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis www.tavopotencialas.lt 
 • Pardavėjas pastebėjęs nesąžiningus Pirkėjo veiksmus, turi teisę atšaukti Pirkėjo pateiktą užsakymą ir informuoti apie tai Pirkėją. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą. 
 • Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti www.tavopotencialas.lt veiklą be atskiro įspėjimo. 
 • Pardavėjas turi organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu arba paslaugų, seminarų, prenumeratų suteikimą nurodytu el. pašto adresu. 

Užsakovas įsipareigoja: 

 • Apmokėti teikiamas paslaugas, seminarus, prenumeratas, prekes per nurodytą laikotarpį. 
 • Pateikti teisingą, tikslią informaciją, kuri reikalinga paslaugai atlikti; prenumeratai, seminarui suteikti; prekei pristatyti. 
 • Nenaudoti www.tavopotencialas.lt paslaugų, seminarų, prenumeratų ar prekių neteisėtais tikslais. 
 • Susipažinti su aprašymu, atlikimo terminu prieš perkant paslaugas, seminarus, prenumeratas ar prekes. 
 • Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. 
 • Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes, paslaugas, seminarus ar prenumeratas. 
 • Norėdamas grąžinti fizinę prekę, Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju el.paštu: tavopotencialas@gmail.com. Grąžinamos prekės turi būti nepažeistoje originalioje gamintojo pakuotėje. Grąžinant prekę turi būti pridėtas prekės apmokėjimą patvirtinantis dokumentas. Prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. 
   
   

Baigiamosios nuostatos 

 • Šios Sąlygos gali būti vienašališkai keičiamos ar atnaujinamos iš anksto jums nepranešus. Todėl kiekvieną kartą, kai užsisakote paslaugas ar perkate prekes turite susipažinti su šiomis Sąlygomis. 

Prekių, paslaugų, seminarų, prenumeratų kaina ir atsiskaitymo būdai 

 • Prekių, paslaugų, seminarų, prenumeratų kainos www.tavopotencialas.lt.  suformuotame užsakyme nurodomos eurais . Už prekes, paslaugas, seminarus ar prenumeratas Pirkėjas gali atsiskaityti tik oficialia Lietuvos Respublikos valiuta – eurais. 
 • Prekėms, paslaugoms, prenumeratoms, seminarams taikoma užsakymo patvirtinimo metu galiojusi prekių kaina. 

Pristatymas 

 • Pirkėjas, užsakydamas paslaugas, prekes, seminarus ar prenumeratas www.tavopotencialas.lt privalo nurodyti savo elektroninio pašto adresą. 
 • Užsakytos paslaugos, seminaro ar prenumeratos rezultatai arba nuoroda atsiunčiami paslaugoje, seminaro ar prenumeratos aprašyme numatytu formatu, užsakyme nurodytu elektroniniu paštu. 
 • Pagal Jūsų užsakyme nurodytą pristatymo adresą fizines prekes pristato AB”Lietuvos paštas“. 
 • Pirkėjas, įsipareigoja fizinių prekių užsakymo pateikimo metu nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą, vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą. 
 • Jeigu fizinių prekių pristatymas yra neįmanomas ne dėl Pardavėjo kaltės (pavyzdžiui, Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ir pan.) arba Pirkėjas neatsiima prekių iš pašto skyriaus AB „Lietuvos paštas“ Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti prekių pirkimo ir pardavimo sutartį. Jei šiame punkte numatytu atveju Pardavėjas nutraukia pirkimo ir pardavimo sutartį, Pardavėjas per 14 dienų grąžina Pirkėjui už fizines prekes sumokėtą sumą, išskaitydamas iš tos sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas. 
 • Jei Pirkėjas užsisako prekę, paslaugą, seminarą, prenumeratą,  kurios Pardavėjas per nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo užsakymo eigoje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 3 darbo dienas nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą. 
 • Šiame skyriuje numatytais atvejais grąžinamas Pirkėjui sumas Pardavėjas perveda į Pirkėjo atitinkamo užsakymo pateikimo metu nurodytą mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už užsakymą. 

Grąžinimas 

 • Pirkėjas turi teisę per 14 dienų atšaukti fizinių prekių užsakymą be jokios pateisinamos priežasties ir atgauti sumokėtus pinigus. Tai yra įmanoma iki fizinių prekių teikėjui perdavus fizines prekes vartotojui. T.y. iki gaunant prekes užsakyme nurodytu adresu. 
 • Pirkėjui suteikiama galimybė pakeisti jam parduotas fizines prekes kitais gaminiais arba jas grąžinti. Esant nekokybiškai fizinei prekei Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui atlyginti už prekę sumokėtą sumą, ją pakeisti kita ar pataisyti. 
 • Nepatikusią fizinę prekę grąžinti arba pakeisti kitu gaminiu galima, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos, turi visas etiketes, nepažeista originali pakuotė. Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi prekinės išvaizdos praradimu. 
 • Fizinės prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Jeigu termino pabaiga sutampa su nedarbo diena, terminas pratęsiamas iki artimiausios darbo dienos.  
 • Prekės pristatymo išlaidos nėra grąžinamos. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. 
 • Netinkamos kokybės fizinės prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
 • Fizinių prekių grąžinimo sąlygos gali būti suderintos Pirkėjui kreipiantis į Pardavėją elektroninio pašto adresu tavopotencialas@gmai.com 
 • Grąžindamas fizines prekes visais atvejais Pirkėjas privalo pateikti fizinių prekių įsigijimo dokumentus: sąskaitą faktūrą. 
 • Pardavėjas, taisyklėse nustatytais fizinių prekių grąžinimo atvejais, už fizines prekes sumokėtus pinigus Pirkėjui grąžina per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už prekes banko sąskaitą. 
 • Pirkėjui, blogai nurodžius reikalingus duomenis užsakymui įvykdyti ar nusprendus vienašališkai nutraukti paslaugų, seminarų, prenumeratų pirkimo ir pardavimo teikimo sutartį nepaisant to, kad Pardavėjas jau pradėjo ją vykdyti, sumokėti pinigai nėra grąžinami.  
Atgal į viršų