Refund policy

Grąžinimo politika

 

Pagrindinės sąvokos 

 • Elektroninė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www. tavopotencialas.lt. 
 • Pardavėjas – parduodantis prekes, seminarus, prenumeratas ir paslaugas asmuo. 
 • Pirkėjas – asmuo, kuris įsigyja arba užsisako prekių, paslaugų, seminarų ar prenumeratų www. tavopotencialas.lt. 
 • Asmens duomenys – Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia užsakydamas prekes, paslaugas, seminarus, prenumeratas www. tavopotencialas.lt, ir Pirkėjo įsigytų prekių, paslaugų, seminarų, prenumeratų istorija, jei tokiems duomenims tvarkyti taikomi Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos įstatymo reikalavimai. 
 • Taisyklės – www. tavopotencialas.lt naudojimosi taisyklės. 
 • Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis. 
 • Fizinė prekė – prekės, kurios yra daiktai, aksesuarai. 
 • Ne fizinė prekė - prekės, kurios yra paslaugos, seminarai, analizės, pamokos, kursai, konsultacijos ar kitos fiziškai neapčiuopiamos prekės.

Grąžinimas 

 • Pinigai už paslaugas, seminarus, analizes, pamokas, kursus ar kitas ne fizines prekes nėra grąžinami jokiais atvejais. 
 • Jeigu pirkėjas atsisako gauti paslaugas, seminarus, analizes, pamokas, kursus ar kitas ne fizines prekes praėjus daugiau nei 12 val. po apmokėjimo, pinigai nėra grąžinami, nes pardavėjas jau gali būti pradėjęs vykdyti užsakymą.
 • Pirkėjas turi teisę per 14 dienų atšaukti fizinių prekių užsakymą be jokios pateisinamos priežasties ir atgauti sumokėtus pinigus. Tai yra įmanoma iki fizinių prekių teikėjui perdavus fizines prekes vartotojui. T.y. iki gaunant prekes užsakyme nurodytu adresu. 
 • Pirkėjui suteikiama galimybė pakeisti jam parduotas fizines prekes kitais gaminiais arba jas grąžinti. Esant nekokybiškai fizinei prekei Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui atlyginti už prekę sumokėtą sumą, ją pakeisti kita ar pataisyti. 
 • Nepatikusią fizinę prekę grąžinti arba pakeisti kitu gaminiu galima, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos, turi visas etiketes, nepažeista originali pakuotė. Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi prekinės išvaizdos praradimu. 
 • Fizinės prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Jeigu termino pabaiga sutampa su nedarbo diena, terminas pratęsiamas iki artimiausios darbo dienos.  
 • Prekės pristatymo išlaidos nėra grąžinamos. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. 
 • Netinkamos kokybės fizinės prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
 • Fizinių prekių grąžinimo sąlygos gali būti suderintos Pirkėjui kreipiantis į Pardavėją elektroninio pašto adresu tavopotencialas@gmail.com. 
 • Grąžindamas fizines prekes visais atvejais Pirkėjas privalo pateikti fizinių prekių įsigijimo dokumentus: sąskaitą faktūrą. 
 • Pardavėjas, taisyklėse nustatytais fizinių prekių grąžinimo atvejais, už fizines prekes sumokėtus pinigus Pirkėjui grąžina per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už prekes banko sąskaitą. 
 • Pirkėjui, blogai nurodžius reikalingus duomenis užsakymui įvykdyti ar nusprendus vienašališkai nutraukti paslaugų, seminarų, prenumeratų pirkimo ir pardavimo teikimo sutartį nepaisant to, kad Pardavėjas jau pradėjo ją vykdyti, sumokėti pinigai nėra grąžinami.  
Atgal į viršų