Pagrindinės sąvokos 

 • Elektroninė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www. tavopotencialas.lt. 
 • Pardavėjas – parduodantis prekes, seminarus, prenumeratas ir paslaugas asmuo. 
 • Pirkėjas – asmuo, kuris įsigyja arba užsisako prekių, paslaugų, seminarų ar prenumeratų www. tavopotencialas.lt. 
 • Asmens duomenys – Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia užsakydamas prekes, paslaugas, seminarus, prenumeratas www. tavopotencialas.lt, ir Pirkėjo įsigytų prekių, paslaugų, seminarų, prenumeratų istorija, jei tokiems duomenims tvarkyti taikomi Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos įstatymo reikalavimai. 
 • Taisyklės – www. tavopotencialas.lt naudojimosi taisyklės. 
 • Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis. 
 • Fizinė prekė – prekės, kurios yra daiktai, aksesuarai. 

Bendrosios nuostatos 

 • Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, užsakydami prekes ir paslaugas. Atkreipkite dėmesį, kad naudodamiesi www.tavopotencialas.lt internetiniu puslapiu sutinkate laikytis šios Privatumo politikos. 

Kodėl  renkame informaciją apie jus? 

 • Su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra www.tavopotencialas.lt autorės teisėtas interesas naudotis svetaine. 
 • Turime tvarkyti asmens duomenis, kad galėtume atsiųsti jums jūsų pirkinius, suteikti jums klientų aptarnavimo paslaugas, prenumeratas, siųsti seminarus, su jumis susisiekti, tvarkyti jūsų ar mūsų pareikštus reikalavimus, užtikrinti www.tavopotencialas.lt techninį administravimą ir tvarkyti mūsų klientų duomenis. 

Asmens duomenys 

 • Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra naudojama www.tavopotencialas.lt, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika. 
 • Asmenys, užsakydami prekę, paslaugą, seminarą ar prenumeratą www.tavopotencialas.lt, privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą. 
 • www.tavopotencialas.lt administratorius vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba dės  pastangas užtikrinti, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo. 
 • Vartotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti savo Asmens duomenų. 
 • Jei pažeisite www.tavopotencialas.lt naudojimo sąlygas arba, jei to reikalauja įstatymai, www.tavopotencialas.lt įkūrėja turi teisę kompetentingoms institucijoms atskleisti informaciją apie jus. www.tavopotencialas.lt įkūrėja gali atskleisti jūsų asmens duomenis profesionaliems patarėjams, kurie yra reikalingi teikti profesinę konsultaciją, tirti ar apginti teisinius ginčus teismo procesuose ir administraciniuose procesuose, taip pat teismines procedūras. 

Slapukai 

 • Siekdama padaryti Vartotojo naudojimąsi www.tavopotencialas.lt. greitesnį ir patogesnį, yra naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Vartotojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją www.tavopotencialas.lt naudoja Vartotojui atpažinti bei www.tavopotencialas.lt lankomumo statistikai stebėti. 
 • Naudodamasis www.tavopotencialas.lt Vartotojas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi www.tavopotencialas.lt numatyti slapukai. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros www.tavopotencialas.lt funkcijos gali neveikti. 

Baigiamosios nuostatos 

 • Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
 • Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais. 
 • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais. 
 • Pirkėjas pageidaudamas pareikšti savo atsiliepimą gali kreiptis į Pardavėją elektroninio pašto adresu tavopotencialas@gmai.com

Daugiau https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-protection/data-protection-gdpr/index_lt.htm

Atgal į viršų